منطق جمعه 9 شهریور 1397 10:41 ق.ظ نظرات ()
یه کوله که لوازم ضروریم داخلش باشه، یه جفت کفش اسپورت و شاید یه هدفون همه ی نیازم برای ترک این جاست. دست هام رو توجیب هام فرو و چشمام رو روی جاده ی مقابل ثابت کنم و قدم بزنم.۹
بدون هدف، بدون ترس از فردا و بدون نگرانی نسبت به هزارتا کار نکرده ای که دارم‌. بدون ارزوهام و بدون نفرت هام.
افسردگی نتیجه زیاد فکر کردنه. منظورم از فکر،تلاش برای حل یه مسئله دیفرانسیل نیست! منظورم فکر کردن به اتفاقات،ادم ها و هدف هاست. تو دنیای الان، هرچی بیشتر فکر کنی و هرچی بیشتر وقایع رو تحلیل کنی؛ بیشتر به این میرسی که هیچی، هیچ فایده ای نداره!